Sep 16
Sun
Sep 17
Mon
Sep 18
Tue
Sep 19
Wed
Sep 20
Thu
Sep 21
Fri
Sep 22
Sat
Circuit Training
6:30am - 7:30am
Kait Johnson
Athletic Flow Yoga
5:30pm - 6:30pm
Kait Johnson
Core Yoga
7:30am - 8:30am
Kait Johnson
Circuit Training
5:30pm - 6:30pm
Tom Kropf
Circuit Training Intermediate
6:30am - 7:30am
Rebecca Woll
Core Yoga
12:00pm - 1:00pm
Kait Johnson
Athletic Slow Flow
5:30pm - 6:30pm
Kait Johnson
Circuit Training
5:30pm - 6:30pm
Mitch Loeman
Athletic Flow Yoga
12:00pm - 12:45pm
Kait Johnson
12:00pm - 12:45pm
Login to Reserve View Class
Circuit Training Intermediate
8:00am - 9:00am
Mitch Loeman
Circuit Training Advanced
9:00am - 10:00am
Mitch Loeman

Sep 16
Sun

Sep 17
Mon

Circuit Training / Kait Johnson | 6:30am - 7:30am
Athletic Flow Yoga / Kait Johnson | 5:30pm - 6:30pm

Sep 18
Tue

Core Yoga / Kait Johnson | 7:30am - 8:30am
Circuit Training / Tom Kropf | 5:30pm - 6:30pm

Sep 19
Wed

Circuit Training Intermediate / Rebecca Woll | 6:30am - 7:30am
Core Yoga / Kait Johnson | 12:00pm - 1:00pm
Athletic Slow Flow / Kait Johnson | 5:30pm - 6:30pm

Sep 20
Thu

Circuit Training / Mitch Loeman | 5:30pm - 6:30pm

Sep 21
Fri

Athletic Flow Yoga / Kait Johnson | 12:00pm - 12:45pm

Sep 22
Sat

Circuit Training Intermediate / Mitch Loeman | 8:00am - 9:00am
Circuit Training Advanced / Mitch Loeman | 9:00am - 10:00am