Oct 27
Sun
Oct 28
Mon
Oct 29
Tue
Oct 30
Wed
Oct 31
Thu
Nov 1
Fri
Nov 2
Sat
Circuit Training
6:30am - 7:30am
Kait Johnson
Hi-Yo
5:30pm - 6:30pm
Kait Johnson
Power Vinyasa Yoga
6:00am - 7:00am
Peter Michaelsen
Balance & Mobility
7:45am - 8:30am
Kait Johnson
Circuit Training
5:30pm - 6:30pm
Tom Kropf
Circuit Training Intermediate
6:30am - 7:30am
Nick Daly
Power Vinyasa Yoga
6:00am - 7:00am
Peter Michaelsen
Circuit Training
5:30pm - 6:30pm
Mitch Loeman
Circuit Training
6:30am - 7:30am
Mitch Loeman
Free Flow
12:00pm - 12:45pm
Kait Johnson
12:00pm - 12:45pm
Login to Reserve View Class
Tabata!!
8:30am - 9:30am
Mitch Loeman

Oct 27
Sun

Oct 28
Mon

Circuit Training / Kait Johnson | 6:30am - 7:30am
Hi-Yo / Kait Johnson | 5:30pm - 6:30pm

Oct 29
Tue

Power Vinyasa Yoga / Peter Michaelsen | 6:00am - 7:00am
Balance & Mobility / Kait Johnson | 7:45am - 8:30am
Circuit Training / Tom Kropf | 5:30pm - 6:30pm

Oct 30
Wed

Circuit Training Intermediate / Nick Daly | 6:30am - 7:30am

Oct 31
Thu

Power Vinyasa Yoga / Peter Michaelsen | 6:00am - 7:00am
Circuit Training / Mitch Loeman | 5:30pm - 6:30pm

Nov 1
Fri

Circuit Training / Mitch Loeman | 6:30am - 7:30am
Free Flow / Kait Johnson | 12:00pm - 12:45pm

Nov 2
Sat

Tabata!! / Mitch Loeman | 8:30am - 9:30am